Przedszkole

Metody pracy

Każde dziecko jest indywidualnością - jedyną i niepowtarzalną osobowością. Nie może więc być mowy o jednej metodzie dobrej dla wszystkich. Dzieci wymagają programu dostosowanego do ich indywidualnych zodlności, temperamentu i tzw. "momentu rozwojowego". Dlatego cały proces edukacyji przedszkolnej będzie dodatkowo wzbogacony różnymi metodami aktywizującymi:

Metoda symultaniczno - sekwencyjna wczesnej nauki czytania

Metoda symultaniczno - sekwencyjna wczesnej nauki czytania jeste metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców jezykowch półkuli prawej.

„Dziecięca matematyka” - edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

W edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym najważniejsze są osobiste doświadczenia stanowiące podstawy, z których dziecko tworzy pojęcia (matematyczne) orazumiejętności. Doświadczenia te przyczyniają się do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odpornosci. Zajęcia edukacyjne wedłyg „Dziecięcej matematyki” mają charakter zabawowy.

Nauka przebiega poprzez udział dziecka w ciekawych zadaniach i grach. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego, dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Metoda, którą wybraliśmy do pracy z dziećmi  powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces: intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych w szkole na lekcjach matematyki.

Pedagogika muzyczna według C. Orffa

W naszym przedszkolu wykorzystujemy nowatorskie metody wychowania muzycznego. Jedną z nich jest metoda C. Orffa. Głównym elementem metody niemieckiego pedagoga i kompozytora jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne).

Duży nacisk kładziemy na improwizację i rozwijanie ekspresji. Najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm. Jak podkreśla sam autor metody: „Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwie przez całe życie”.

Elementy pedagogiki Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Pozwala na spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwoju indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, uczy współdziałania.

W naszym przedszkolu wprowadzamy pewne zasady pedagogiki montessoriańskiej: dbamy o uporządkowane otoczenie dziecka, umożliwiamy dzieciom uczenie się poprzez działanie i doświadczanie, pobudzamy rozwój dziecka dbając o odpowieni dobór pomocy dydaktycznych, rozwijamy samodzielność i wiarę we własne siły, uczymy szacunku do porządku i do pracy.

Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

Metoda nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka, wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi.

W życiu codziennym często „oddalamy się” od naszych uczuć, rezygnujemy z emocjonalności, miękkości, bliskości.

Dzięki doświadczeniom wyniesionym z zajęć można je przypomnieć i uzupełnić ich pierwotne zasoby. Jest to szczególnie ważne w naszym obszarze kulturowym, gdzie kontakt z ludźmi zaczynają nabierać coraz bardziej sformalizowanego charakteru, gdzie brakuje w nich miejsca i czasu na doświadczenei bliskości drugiego człowieka.

Metoda malowania dziesięcioma palcami

Metoda malowania dziesięcioma palcami, obejmuje manipulację farbami przy użyciu dłoni i palców, ma wiele wspólnego z naturalną skłonnością dziacka do „paćkania się” w substancjach o konsystencji błota.

Ma takie walory jak: pomoc w pokonywaniu lęków, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej.

Metoda Dennisona, czyli Kinezjologii Edukacyjnej

To ćwiczenie relaksujące, energetyzujące, służące integracji obu półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania, zwiększenia umiejętności uczenia się, wzmocnienia systemu odpornościowego.

Pedagogika zabawy - Klanza

Pedagogika zabawy - Klanza - jej celem jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz powoduje także wywołanie spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.

Metoda R. Labana

Założeniem gimnastyki twórczej Rudolfa Labana jest wiązanie ruchu z takimi elementami jak słowo, rytm i muzyka. Nauczyciel podczas zajęć nawiązuje do pór roku, ważnych wydarzeń, wykorzystuje znane dzieciom pioseniki i wierszyki.

Różnorodność form ruchowych oraz sposób zajęć stwarza dzieciom możliwość twórczego działania. Sprzyja temu atmosfera towarzysząca zajęciom: swoboda, humor, śmiech. Rudolf Laban duży nacisk kładł nie na efekt, lecz na sposób wykonania, tworzenia przez dziecko ruchu.

Staramy się by dziecko podczas zajęc stawało się jednocześnie aktorem i autorem.

Ćwiczenia wg. K. Wlaźnik

Ćwiczenia wg K. Wlaźnik - według K. Wlaźnik zabawy ruchowe są formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, wynikającą z rozwoju. Autorka metody wyzuwa zabawy ruchowe na pierwsze miejsce pracy nauczyciela przedszkolnego.

Z proponowanych ćwiczeń głównie wykorzystujemy: zestawy ćwiczeń porannych, zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę oraz zabawy ruchowe (w tym: zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy na czworakach, bieżne, z elementami podskoku, zabawy z elementami rzutu i toczenia, oraz kształtowania równowagi).

Wymienione powyżej metody, to tylko niektóre z propozycji, jakie wykorzystujemy dostosowując swojącodzienną pracę do potrzeb rozwijającego się dziecka. Poszerzając spektrum oddziaływań nie zapominamy o wartościach, zasadach i normach postępowania, a także o bezpieczeństwie i szczęśiu powierzonych nam dzieci.

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 18.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top