Dla Rodzica

Organizacja

Godziny otwarcia przedszkola 7.00-18.00


Przerwa wakacyjna w przedszkolu przypada na przełom miesiąca lipca i  sierpnia , tj. od 18 lipca do 15 sierpnia 2022.
W każdej placówce prowadzimy 2 grupy 
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opieki dydaktycznej zapewniamy opiekę dwóch, w pełni wykwalifikowanych nauczycieli-wychowawców dla każdej z grup przedszkolnych.

Przedszkole Butterlfy Kraków

Nasz plan ramowy dnia przedstawia się następująco:

7.00-8.30 Zabawy integracyjne w łączonych grupach, rozwijające wyobraźnię, aktywność twórczą i umiejętności społeczne.

8.30 Śniadanie

9.00-11.30 (z przerwą na II śniadanie)

Gimnastyka, rytmika. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu (edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa, plastyczna, muzyczna, zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej)

11.30-12.30 Wyjście na plac zabaw /spacer

12.30-13.00 Obiad

13.00-14.30
Odpoczynek poobiedni – słuchanie czytanych przez nauczycieli bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy wyciszające; dla chętnych dzieci spanie. Działalność wspomagająca indywidualny rozwój dziecka w różnych sferach: ruchowej; mowy i myślenia; wrażeń i spostrzeżeń; uwagi, wyobraźni i pamięci; rozwój emocjonalno-społeczny.

14.30-15.00 Podwieczorek

15.00-16.00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach.

16.00-18.00 

Zabawy swobodne dzieci. rozchodzenie się dzieci.

 

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 18.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top