Edukacja

Plan zajęć grup

Ramowy plan dnia. 

7.00 - 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI:

 • zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne/,
 • praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka,
 • przygotowanie pomocy do zajęć,
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe / przy muzyce, ze śpiewem/.


8.30 - 8.45 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA:

 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.


8.45 - 9.00 ŚNIADANIE:

 • kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.


9.15 - 11.00 ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OKREŚLONYCH OBSZARACH , ZGODNYCH Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

 • edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,
 • edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,
 • edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

 

11.00 -12.15 AKTYWNOŚĆ JEDNOLITA I ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA / w sali lub ogrodzie /:

 • zabawy i gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę /,
 • spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie/,imprezy okolicznościowe.


10.15-10.30 – II ŚNIADANIE (kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.)


12.15 - 12.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU:

 • doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.


12.30 -13.00 OBIAD:

 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,
 • wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.


13.00 –14.45 ODPOCZYNEK POOBIEDNI:

 • Dzieci młodsze: leżakowanie- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej,
 • Dzieci starsze: zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek,
 • kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne /praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie/,
  zajęcia dodatkowe.


14.45-15.00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU:

 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

15.00-15.30 PODWIECZOREK:

 • kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.


15.30 -17.30 ZABAWY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA:

 • integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,
 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka /kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym/, obserwacje przyrodnicze /w sali i w ogrodzie /.

Godziny posiłków oraz aktywności w każdej grupie mogą różnić się czasowo

 

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 18.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top