Edukacja

KĄCIK PSYCHOLOGA

Głównym zadaniem psychologa w przedszkolu jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych Dzieci, a także otoczenie ich opieką psychologiczną. Ponadto bardzo ważne miejsce, zajmuje współpraca z Wychowawczyniami grup oraz Rodzicami wszystkich Dzieci uczęszczających do Przedszkola MOTYL

 

Co obejmuje opieka psychologiczna i jak ją rozumieć:

ocenę funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi

adaptację Dzieci do przedszkola i wsparcie Rodzica w tym zakresie

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozwoju Dzieci, we wszystkich grupach

prowadzenie działań diagnostycznych, kierowanie do rożnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i/lub Specjalistycznych

prowadzenie dokumentacji/opinii psychologicznych, w zakresie funkcjonowania Dziecka

konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych

szukanie i wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu Dzieci

współpraca z wychowawczyniami,  w celu zmniejszenia zakłóceń/zaburzeń rozwojowych, jakie występują u Dzieci

wspieranie Wychowawców oraz Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się trudności w relacji z Dzieckiem,

prowadzenie konsultacji indywidualnych dla Rodziców oraz Nauczycieli

 

Z jakich metod pracy korzysta psycholog?

obserwacja Dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności, podczas zajęć prowadzonych przez Wychowawczynie

obserwacja zachowań podczas zajęć indywidualnych

prowadzenie zajęć indywidualnych

przeprowadzenie wstępnej diagnostyki

prowadzenie zajęć grupowych

konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dla Rodziców/Prawnych Opiekunów

realizowanie zajęć z elementami terapii - radzenie sobie z emocjami, poznanie swoich potrzeb

 

Przykładowe metody pracy:

praca terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym

przeprowadzanie technik relaksacyjnych

bajkoterapii

terapia przez zabawę, podczas swobodnych aktywności itp.

 

Współpraca i wsparcie dla Rodziców:

konsultacje, dzięki którym możliwe jest omówienie zachowania Dziecka w przedszkolu oraz w środowisku domowym.

oferuję pomoc i wsparcie w zakresie poszukiwania ewentualnych placówek specjalistycznych

 

Z czyjej inicjatywy może wynikać potrzeba konsultacji z psychologiem?

Dyrekcji przedszkola

Nauczycieli/Wychowawców

Rodziców/Opiekunów Prawnych

Logopedy

Psychologa

 

 

Ważne!

Rodzicu, zajęcia indywidualne oraz grupowe będą wynikały, z wcześniejszych obserwacji w grupie przedszkolnej. Będę odbywać się wyłącznie po wcześniejszej zgodzie z Państwa strony. Bez pisemnej zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego, Dziecko, nie będzie uczestniczyć w zajęciach ze specjalistą.

 

Dyżur psychologa w Przedszkolu Motyl, będzie możliwy w każdy poniedziałek w miesiącu, po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania.

 

Zapraszam

Psycholog, Psychoterapeuta

Katarzyna Barczyk

 

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 18.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top