Dla Rodzica

REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK OŚWIATOWY  2023/2024

Szczegółowe zasady rekrutacji do Przedszkola:

Rekrutacja na nowy rok oświatowy rozpoczyna się od 01 marca i trwa do 31 marca  2023 r.

Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok.

 1. Rekrutacja do przedszkola i żłobka prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 2. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy.
 3. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany adres e-mailowy w terminie najpóźniej do 14 kwietnia wraz z umową i kartą informacyjną.
 4. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć do dyrektora Przedszkola „BUTTERFLY” wydrukowaną i podpisaną przez rodzica/opiekuna umowę o świadczeniu usług w 2 egzemplarzach oraz kartę informacyjną.
 5. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica/opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych.
 6. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 7. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.
 8. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora przedszkola.
 9.  

RODZICOM DZIECI ZE ŻŁOBKA PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI NA KOLEJNY ROK !

Kryteria przyjęcia do Przedszkola

W przedszkolu obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:
  • rodzeństwa dzieci uczęszczających,
  • dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,
  • zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 18.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top