Edukacja

Edukacja językowa

Każde małe dziecko posiada niezwykły dar - wrodzoną zdolność językową do nauczenia się języków, które je otaczają. Od nas, dorosłych, zależy, czy podarujemy mu szansę na wykorzystanie tych zdolności, wprowadzając w świat innych dźwięków i znaczeń …

Im młodsze dziecko, tym łatwiej może przyswoić sobie dowolną liczbę języków, pod warunkiem, że ma z nimi regularny kontakt.

Szczególnie ważne jest systematyczne porozumiewanie się w danym języku co dzieci mają zapewnione w naszym przedszkolu.

Stąd też zrodziła się koncepcja wprowadzenia  w naszym przedszkolu – języka angielskiego.

Język angielski

Od początku działalności naszym priorytetem jest wysoka jakość nauczania dzieci języka angielskiego.

W NASZYM PRZEDSZKOLU uczymy dzieci za pomocą następujących metod:

LANGUAGE IMMERSION METHOD

Metoda immersji, czyli całkowitego zanurzenia się w język w połączeniu z Total Physical Response Method (TPR) - metodą „zrozum i wykonaj“.

METODA AUDIOWIZUALNA

Polega na prezentacji nowego materiału językowego w audiowizualnym kontekście w celu uczenia się poszczególnych umiejętności słuchania, czytania, mówienia. Uczniowie pod kontrolą nauczyciela poznają i liczą struktury, które później będą mogli zastosować.

METODA KOMUNIKACYJNA

Zgodnie z tą metodą wszystkie sytuacje mające miejsce na zajęciach są pretekstem do komunikowania się. Komunikacja ma miejsce w sytuacji, w której występuje: luka informacyjna, możliwość wyboru treści i form językowych, a także reakcja rozmówcy. Pełna komunikacja jest połączona z celowością. Reakcja rozmówcy winna zaspokoić oczekiwania komunikacyjne inicjatora rozmowy (feedback).
Dzieci uczą się języka obcego w ten sam sposób, w jaki nauczyły się języka ojczystego. Pomimo, że naukę drugiego języka zaczynają w późniejszym wieku, etapy nauki są podobne do etapów przyswajania sobie przez dzieci języka ojczystego. Bez wkuwania słówek, czy gramatyki, lecz poznając język obcy, słuchając go i bawiąc się nim zupełnie nieświadomie. Dzieci uczą się wielu wierszyków i piosenek oraz wyrażeń często używanych w życiu przedszkolnym. Dziecko w wieku sześciu miesięcy potrafi wytworzyć dźwięki wszystkich systemów językowych. Do ukończenia szóstego roku życia pozostają już tylko te znane (często używane w środowisku i powtarzane). Pragniemy wykorzystać ten niezwykły dar dzieci aby oszczędzić im trudów nauki języka obcego w przyszłości.

W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdej grupie wiekowej codziennie w 30 minutowych blokach. Pozostały czas dzieci w przedszkolu to wciąż kontakt z językiem angielskim. Wykorzystując dziecięcą otwartość na naukę języków obcych i ogromną chłonność umysłu małych dzieci, stwarzamy naszym wychowankom możliwość poznania języka angielskiego w sposób naturalny. W zwyczajnych, codziennych sytuacjach, w nauce i w zabawie, zwracając się do dzieci w języku angielskim.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzimy w oparciu o Autorski Program nauczania języka angielskiego wdrażany przez Szkołę Językową MOVA.

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA

Metoda symultaniczno - sekwencyjna wczesnej nauki czytania jeste metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców jezykowch półkuli prawej.

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 18.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top