Edukacja

Plan zajęć grup

6.30 - 8.15

Schodzenie się dzieci - zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Praca z dzieckiem zdolnym.

8.20 - 8.30

Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych

8.30 – 9.00

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

9.00 – 9.45

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

9.45 - 10.25

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.

10.25 - 10.35

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do II śniadania. II śniadanie.

10.35 - 11.50

Czynności samoobsługowe w szatni,wdrażanie do samodzielności. Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

11.50 - 12.10

Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych (4 – latki).

12.10 - 12.40

Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych(4 – latki).

12.40 - 14.15

Czynności samoobsługowe - przygotowanie do leżakowania . Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.

14.40 - 15.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych (4 – latki).

15.00 – 16.00

Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4 – latki).

Rozchodzenie się dzieci.
 

Działania dotyczące realizacji bezpłatnej opieki, wychowania i realizacji podstawy programowej odbywają się w godz. 7.00 – 12.00 

 

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 16.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top