Przedszkole

Plan zajęć grup

 • 7.00 - 8.15

  Schodzenie się dzieci - zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Praca z dzieckiem zdolnym.

 • 8.20 - 8.30

  Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych

 • 8.30 – 9.00

  Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

 • 9.00 – 9.45

  Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

 • 9.45 - 10.25

  Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.

 • 10.25 - 10.35

  Czynności samoobsługowe, przygotowanie do II śniadania. II śniadanie.

 • 10.35 - 11.50

  Czynności samoobsługowe w szatni,wdrażanie do samodzielności.Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

 • 11.50 - 12.10

  Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych (4 – latki).

 • 12.10 - 12.40

  Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych(4 – latki).

 • 12.40 - 14.15

  Czynności samoobsługowe - przygotowanie do leżakowania . Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.

 • 14.40 - 15.00

  Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych (4 – latki).

 • 15.00 – 15.30

  Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4 – latki).

 • 15.30 - 17.30

  Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. Rozchodzenie się dzieci.
   

Działania dotyczące realizacji bezpłatnej opieki, wychowania i realizacji podstawy programowej odbywają się w godz. 8.00 – 13.00 

 
 

 

szybki kontakt

797 737 049

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

Prowadzi zajęcia w godzinach
7.00 - 18.00

Top