Edukacja

Program wychowania przedszkolnego

Nasze przedszkole ukierunkowane jest na wszechtronny rozwój dziecka oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego z podopiecznych.

Działalność edukacyjną opieramy na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 

Główny program, na bazie którego pracujemy nosi tytuł „KOCHAM PRZEDSZKOLE” 

W naszych działaniach nie ograniczamy się jednak wyłącznie do programu. W celu poszerzenia wiedzy dzieci i uatrakcyjnienia zajęć przygotowujemy różnorodne projekty edukacyjne.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzimy w oparciu o Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla przedszkoli. Macmillan Autorzy: Joanna Zarańska, Magdalena Appel. Został on zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod nr DKOS-4013-4/02.

W naszych działaniach nie ograniczamy się jednak wyłącznie do programu. W celu poszerzenia wiedzy dzieci i uatrakcyjnienia zajęć przygotowujemy różnorodne projekty edukacyjne.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - wychowawców grup oraz nauczycieli pomocniczych. Są doskonałą okazją, aby dziecko w bezpiecny sposób mogło poznać przedszkole.

PODSTAWY PRAWNE

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z zdnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458)
  • Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009 r. nr 89, poz. 730)
  • Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 16.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top