Edukacja

Profilaktyka przedszkolaka

LOGOPEDA

„Gimnastyka buzi i języka“ to zajęcia grupowe prowadzone przez logopedę. Dzieciaki poprzez zabawę ćwiczą aparat mowy, jak też doskonalą umiejętność poprawnego posługiwania się językiem. Bardzo ważne - w przypadku dzieci najmłodszych jest otwarcie się na mowę.

Nowy rok szkolny rozpoczyna się przeprowadzeniem Badań Przesiewowych. Każde dziecko zostaje przebadane indywidualnie przez logopedę. Badanie zakończone jest otrzymaniem przez rodzica „diagnozy“ ze wskazaniami do ewentualnej dalszej, indywidualnej pracy. Dzieci z problemami logopedycznymi mają możliwość podjęcia indywidualnej, odpłatnej terapii logopedycznej w przedszkolu.

PSYCHOLOG

Dzieci są pod stałą opieką psychologa, który pełni dyżury w przedszkolu raz w tygodniu. Psycholog służy radą zarówno nauczycielom w przedszkolu jak i Rodzicom. Wszelkie uwagi, czy niepożądane zachowania natychmiast konsultowane są z Rodzicami.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Śmiech to zdrowie! Żeby uśmiechy naszych przedszkolaków były zawsze piękne i zdrowe, organizujemy wyjścia z Naszymi dziećmi do zaprzyjaźnionego gabinetu stomatologicznego, gdzie za zgodą Rodziców przedszkolaki mają darmowy przegląd dentystyczny. Dzieci uczą się jak świadomie dbać o zdrowy wygląd swoich zębów, stosować profilaktykę zdrowotną i unikać zagrożeń. Dzięki spotkaniom przedszkolaki nabywają prawidłowych nawyków związanych z higieną. Grupowa wizyta to dla dzieci okazja do przezwyciężania lęków, jak też poznania ciekawego zawodu dentysty. Po wizycie każde dziecko otrzymuje „rozpiskę“ z oznaczonymi ubytkami.

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 18.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top