Edukacja

KĄCIK PSYCHOLOGA

Głównym zadaniem psychologa w przedszkolu jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych Dzieci, a także otoczenie ich opieką psychologiczną. Ponadto bardzo ważne miejsce, zajmuje współpraca z Wychowawczyniami grup oraz Rodzicami wszystkich Dzieci uczęszczających do Przedszkola Butterfly.

 

Co obejmuje opieka psychologiczna i jak ją rozumieć:

* ocenę funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi

* adaptację Dzieci do przedszkola i wsparcie Rodzica w tym zakresie

* czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozwoju Dzieci, we wszystkich grupach

* prowadzenie działań diagnostycznych, kierowanie do rożnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i/lub Specjalistycznych

* prowadzenie dokumentacji/opinii psychologicznych, w zakresie funkcjonowania Dziecka

* konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych

* szukanie i wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu Dzieci

* współpraca z wychowawczyniami,  w celu zmniejszenia zakłóceń/zaburzeń rozwojowych, jakie występują u Dzieci

* wspieranie Wychowawców oraz Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się trudności w relacji z Dzieckiem,

* prowadzenie konsultacji indywidualnych dla Rodziców oraz Nauczycieli

 

Z jakich metod pracy korzysta psycholog?

* obserwacja Dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności, podczas zajęć prowadzonych przez Wychowawczynie

* obserwacja zachowań podczas zajęć indywidualnych

* prowadzenie zajęć indywidualnych

* przeprowadzenie wstępnej diagnostyki

* prowadzenie zajęć grupowych

* konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dla Rodziców/Prawnych Opiekunów

* realizowanie zajęć z elementami terapii - radzenie sobie z emocjami, poznanie swoich potrzeb

 

Przykładowe metody pracy:

* praca terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym

* przeprowadzanie technik relaksacyjnych

* bajkoterapii

* terapia przez zabawę, podczas swobodnych aktywności itp.

 

Współpraca i wsparcie dla Rodziców:

* konsultacje, dzięki którym możliwe jest omówienie zachowania Dziecka w przedszkolu oraz w środowisku domowym.

* pomoc i wsparcie w zakresie poszukiwania ewentualnych placówek specjalistycznych

 

Z czyjej inicjatywy może wynikać potrzeba konsultacji z psychologiem?

* Dyrekcji przedszkola

* Nauczycieli/Wychowawców

* Rodziców/Opiekunów Prawnych

* Logopedy

* Psychologa

 

Ważne!

Rodzicu, zajęcia indywidualne oraz grupowe będą wynikały, z wcześniejszych obserwacji w grupie przedszkolnej. Będę odbywać się wyłącznie po wcześniejszej zgodzie z Państwa strony. Bez pisemnej zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego, Dziecko, nie będzie uczestniczyć w zajęciach ze specjalistą.

 

Zapraszam

Psycholog, Psychoterapeuta

Katarzyna Barczyk

 

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 18.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top