Dla Rodzica

Organizacja

Godziny otwarcia przedszkola 6.30-18.00

Istnieje możliwość skorzystania z opieki nad dzieckiem po godzinach pracy przedszkola, tj. po godz. 18-ej za dodatkową opłatą i po wcześniejszym powiadomieniu.
Przerwa wakacyjna w przedszkolu przypada na miesiąc sierpiniu.

Prowadzimy 3 grupy przedszkolne
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opieki dydaktycznej zapewniamy opiekę dwóch, w pełni wykwalifikowanych nauczycieli-wychowawców dla każdej z grup przedszkolnych.

Przedszkole Butterlfy Kraków

Nasz plan ramowy dnia przedstawia się następująco:

6.30-8.30 Zabawy integracyjne w łączonych grupach, rozwijające wyobraźnię, aktywność twórczą i umiejętności społeczne.

8.30 Śniadanie

9.00-11.30 (z przerwą na II śniadanie)

Gimnastyka, rytmika. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu (edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa, plastyczna, muzyczna, zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej)

11.30-12.30 Wyjście na plac zabaw /spacer

12.30-13.00 Obiad

13.00-15.30
Odpoczynek poobiedni – słuchanie czytanych przez nauczycieli bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy wyciszające; dla chętnych dzieci spanie. Działalność wspomagająca indywidualny rozwój dziecka w różnych sferach: ruchowej; mowy i myślenia; wrażeń i spostrzeżeń; uwagi, wyobraźni i pamięci; rozwój emocjonalno-społeczny.

15.30-16.00 Podwieczorek

16.00-18.00 
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach.

szybki kontakt

797 737 049

Prowadzi zajęcia w godzinach:
7.00 - 18.00 (Kraków)
6.30 - 18.00 (Bochnia)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Koszykarska 31, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MOTYL"
ul. Koszykarska 31A, 30-717 Kraków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BUTTERFLY"
ul. Brzeska 19, 30-700 Bochnia

Top